Kategorija Bolje ti

27 stvari koje me tjeraju na put
Bolje ti

27 stvari koje me tjeraju na put

Motivacija za život Još nisam dostigla svoj puni potencijal. Još uvijek ne živim život svojih snova. Još nisam našla partnera s kojim bih podijelila svoj život. Ali to ne znači da nije zadovoljan. Jer na mnogo načina sam. Sretna sam jer vidim mogućnosti koje postoje.

Opširnije

Bolje ti

27 stvari koje me tjeraju na put

Motivacija za život Još nisam dostigla svoj puni potencijal. Još uvijek ne živim život svojih snova. Još nisam našla partnera s kojim bih podijelila svoj život. Ali to ne znači da nije zadovoljan. Jer na mnogo načina sam. Sretna sam jer vidim mogućnosti koje postoje.
Opširnije