Kategorija Starenje

Nova terapija protiv starenja
Starenje

Nova terapija protiv starenja

Kontrolirano otpuštanje nanočestica u starosnim stanicama pomoću nove nanodevice. Izvor: CSIC, Tim španjolskih znanstvenika razvio je inteligentni uređaj sačinjen od nanočestica koji mogu selektivno otpuštati lijekove u starenim ljudskim stanicama, a nanočestice ovog uređaja se selektivno otvaraju u stanicama u degenerativnoj fazi ili starosnim stanicama.

Opširnije

Starenje

Nova terapija protiv starenja

Kontrolirano otpuštanje nanočestica u starosnim stanicama pomoću nove nanodevice. Izvor: CSIC, Tim španjolskih znanstvenika razvio je inteligentni uređaj sačinjen od nanočestica koji mogu selektivno otpuštati lijekove u starenim ljudskim stanicama, a nanočestice ovog uređaja se selektivno otvaraju u stanicama u degenerativnoj fazi ili starosnim stanicama.
Opširnije
Starenje

Poznavanje više jezika poboljšava starenje vašeg mozga

Novo istraživanje sugerira da dvojezičnost poboljšava fleksibilnost našeg mozga. Govoriti dva ili više jezika može usporiti kognitivni pad vezan za starenje Učenje nečeg novog jedan je način vježbanja mozga, a učenje drugog jezika jedan je od načina usporavanja starenja našeg mozga.
Opširnije