Kategorija Ekonomija

7 vrlo zanimljivih zemalja u razvoju u koje treba ulagati
Ekonomija

7 vrlo zanimljivih zemalja u razvoju u koje treba ulagati

Brazil, Rusija, Indija i Kina (BRIC) bili su glavni fokus na ulagačima. Danas se spektar zanimljivih zemalja u koje se ulažu proširio. Treba napomenuti da smo selekciju vidjeli u Fortuneu. Jim 2001. godine O'Neill je u svom izvješću "Izgradnja boljih globalnih ekonomskih BRIC-ova" skovao termin BRIC kako bi grupirao ova četiri velikana.

Opširnije

Ekonomija

7 vrlo zanimljivih zemalja u razvoju u koje treba ulagati

Brazil, Rusija, Indija i Kina (BRIC) bili su glavni fokus na ulagačima. Danas se spektar zanimljivih zemalja u koje se ulažu proširio. Treba napomenuti da smo selekciju vidjeli u Fortuneu. Jim 2001. godine O'Neill je u svom izvješću "Izgradnja boljih globalnih ekonomskih BRIC-ova" skovao termin BRIC kako bi grupirao ova četiri velikana.
Opširnije